Strona stworzona, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, przez miłośników gminy Prażmów. Ustanów 2023

Zabytki nieruchome w Gminie Prażmów

L.p.

Obiekt

Miejscowość

Adres/nr działki

1

cmentarz wojenny

Krępa

ul. Dojazdowa dz. nr 172

2

pozostałość parku

Łoś

ul. Parkowa

3

cmentarz parafialny

Prażmów

ul. Czołchańskiego

4

cmentarz przykościelny

Prażmów

ul. Ryxa 35c

5

dwór Ryxów

Prażmów

ul. Ryxa 41c

6

gorzelnia w zespole dworskim

Prażmów

al. Kasztanów 4

7

grobowiec Ryxów z kapliczką

Prażmów

ul. Czołchańskiego

8

kościół św. Franciszka

Prażmów

ul. Ryxa 35c

9

park dworski

Prażmów

ul. Ryxa 41c

10

dwór

Ustanów

ul. Parkowa 4

11

park dworski

Ustanów

ul. Parkowa 4

12

dwór

Wola Prażmowska

ul. Główna 57

13

park dworski

Wola Prażmowska

ul. Główna 57

14

budynek nr 8 zespołu folwarcznego - owczarnia

Wola Prażmowska

ul. Główna 57

15

chałupa drewniana

Zadębie

Zadębie 16

16

młyn

Zawodne

ul. Młynarska 5