Strona stworzona, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, przez miłośników gminy Prażmów. Ustanów 2023

Wirtualne Muzeum

Gminy Prażmów

Dzień dobry!

Wirtualne Muzeum Gminy Prażmów powstało aby zebrać w jednym miejscu historię gminy, wspomnienia mieszkańców czy historyczne zdjęcia i dokumenty.

Gmina Prażmów to niezwykłe miejsce.

To tu znajdowało się gniazdo rodu Prażmowskich herbu Belina, tu urodził się Mikołaj Prażmowski - prymas Polski i Litwy oraz kanclerz wielki koronny.

Tu istnieje młyn wodny, którego początki sięgają 1020 roku.

Tu osiedliła się także rodzina Ryxów - potomkowie pochodzącego z Flandrii kamerdynera króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wybudowali oni (a także prowadzili!) dwa wspaniałe dwory, które stoją do dzisiaj. O jej członkach, będziemy wspominać nie raz.

Tu stoi piękny kościół, którego wnętrza zagrały w Bożym Ciele - polskim kandydacie do Oscara z 2020 roku.

Podczas zimnej wojny, jeszcze za życia Stalina, powstała tu linia kolejowa, którą transportowano żołnierzy radzieckich i sprzęt z ZSRR do NRD.

Zapraszamy Cię do zwiedzania, ale także do tworzenia Muzeum Naszej Gminy. Napisz do nas!

Kategorie

osoby

Historie mniej i bardziej znanych mieszkańców naszej gminy.

Miejsca

Za każdym miejscem w gminie kryje się historia. Odkryjmy ją wspólnie.

wspomnienia

Znajdziesz tu wspomnienia mieszkańców, również te zasłyszane od rodziców, dziadków, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

wywiady

Wywiady z mieszkańcami Gminy Prażmów o tym, jak to dawniej bywało.

Nowe artykuły

11 lutego 2024
Teresa Wójcicka - 6 VI 2020 r. Kapliczka obecnie znajduje się we wsi Dobrzenica. Została zbudowana w 1936 roku przez rodzinę Gajewskich z dartego kamienia, tłuczonego ręcznie. Metalowy krzyż wykonał kowal Bodych. Kapliczka stanęła na polu Matysiaka, wówczas we wsi
10 lutego 2024
Po włączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego w XVI w. obszar, na którym w XIX wieku założono wsie Biały Ług i Gabryelin zajmował zwarty kompleks leśny. Osadnictwo grupowało się w sąsiedztwie cieków wodnych. Nad Wągrodnicą (obecnie Zieloną, dopływem Jeziorki) położone były
21 stycznia 2024
Paweł Bernaciak - 21.01.2024 r.  Historia miejscowości często jest spleciona z historią jej mieszkańców, a nazwa Bronisławów tylko to potwierdza, przypominając o dziedzictwie i postaciach, które pozostawiły trwały ślad w historii lokalnej społeczności. 5 marca 1845 roku w Czarnym Lesie,
12 stycznia 2024
Wieś Wągrodno i leżąca na południowym zachodzie od niej wieś Wola Wągrodzka do rozbiorów znajdowały się przy ważnym szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Warszawy do Warki tzw. trakcie wareckim. Sąsiednia Wola Prażmowska położona była za rzeczką Wągrodnicą (obecnie Zielona). Po włączeniu

Odkrywanie historii

Quentin Tarantino

 

I love history, history was like watching a movie...
 
Kocham historię, historia była jak oglądanie filmu...