Strona stworzona, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, przez miłośników gminy Prażmów. Ustanów 2023

Artykuły z tej kategorii

04 czerwca 2024
Nazwa
21 stycznia 2024

Bronisławów: geneza nazwy miejscowości i rok jej założenia

Paweł Bernaciak - 21.01.2024 r. 

 

Historia miejscowości często jest spleciona z historią jej mieszkańców, a nazwa Bronisławów tylko to potwierdza, przypominając o dziedzictwie i postaciach, które pozostawiły trwały ślad w historii lokalnej społeczności.

5 marca 1845 roku w Czarnym Lesie, parafii Sobików, w ówczesnej gminie Kąty, w powiecie grójeckim urodziła się Bronisława Anna Czachowska. Jej rodzicami byli Julian Piotr Konstanty Czachowski, dziedzic dóbr Czarny Las wraz z przyległościami i Eleonora Konstancja z Kwasiborskich.

Bronisława należała więc do zasłużonej rodziny Czachowskich, którzy wywodzili się ze starej szlachty mazowieckiej herbu Korab. Ród ten miał swoje korzenie we wsi Czachów, obecnie gmina Jasieniec powiat grójecki.

Czachowscy zapisali się nie tylko w lokalnej historii, a mieli również wpływ na dzieje Polski. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu był Dionizy Czachowski, bohater powstania styczniowego, a prywatnie stryjeczny dziadek Bronisławy Czachowskiej.

Za tym, że Bronisławów wziął swoją nazwę od imienia Bronisławy, przemawia przede wszystkim fakt, że tereny te były w posiadaniu rodziny Czachowskich. Ponadto pierwsze wzmianki o miejscowości w księgach parafialnych pochodzą z 1847 roku. Wówczas w Bronisławowie urodzili się: Michał Lewandowski, syn Walentego i Marianny ze Skowrońskich oraz Anna Kotarska, córka Adama i Agnieszki z Brzezińskich.

Istotne jest również, że w 1847 roku sakrament chrztu przyjęła Bronisława Czachowska.

Co ciekawe w niektórych wpisach parafialnych miejscowość była zapisywana jako Bronisław, sugerując, że mogła być nazwana na cześć męskiej postaci. Jednakże z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nazwa miejscowości Bronisławów pochodzi od Bronisławy, córki Juliana Czachowskiego i została założona w 1847 roku.

Akt chrztu Bronisławy Anny Czachowskiej.