Strona stworzona, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, przez miłośników gminy Prażmów. Ustanów 2023

Artykuły z tej kategorii

28 października 2023

Prażmów

Wieś, dawniej szlachecka, siedziba władz gminy. Gniazdo rodowe Prażmowskich herbu Belina, który dziś jest herbem Prażmowa. Dawniej Prasmo, Praszmowo. Znajduje się tu stanowisko archeologiczne z okresu kultury łużyckiej (epoka brązu i wczesnego żelaza).

Najstarsze wzmianki pochodzą z 1406 roku i zawierają informację o istniejącym w tym czasie kościele.

Nazwa pochodzi od wyrazu ,,prażmo", czyli wypalony, wyprażony las.