Strona stworzona, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, przez miłośników gminy Prażmów. Ustanów 2023

Artykuły z tej kategorii

04 czerwca 2024
Nazwa
28 października 2023

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Na podstawie informacji ze strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie.

 

Pierwszą szkołą w najbliższych okolicach Prażmowa była Szkoła Powszechna w Wągrodnie. Otwarto ją w wynajętym budynku w 1915 r. Liczyła 3 oddziały, a jej długoletnim kierownikiem był p. Jan Leśniewski. Placówka zatrudniała 2 nauczycielki - panie: Bronisławę Tokajową i Władysławę Leśniewską.

Po I wojnie światowej, 3 stycznia 1923 r. rozpoczęła działalność jednoklasowa Szkoła Powszechna w Aleksandrowie (obecnym Nowym Prażmowie). W 1924 r. dzięki staraniom ówczesnego kierownika p. Józefa Plewickiego na koszt mieszkańców wsi wzniesiono murowany budynek, który stał się nową siedzibą szkoły. Liczbę klas zwiększono do 3, przez co mogło się w niej uczyć aż 114 dzieci.

Po II wojnie światowej utworzono Szkołę Powszechną w Woli Prażmowskiej.

W 1973 r. w związku z reformą administracyjną w wyniku której utworzono gminę Prażmów z siedzibą urzędu w Woli Prażmowskiej (przed wcześniejszą reformą administracyjną w 1954 r. mieścił się on w Woli Wągrodzkiej, w gminie o tej samej nazwie) oraz akcją: "1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego" powstała Szkoła Podstawowa w Prażmowie wraz z nowym budynkiem. Zastąpiła ona tym samym szkoły w Woli Prażmowskiej i Nowym Prażmowie.

Do 1990 r. dyrektorem szkoły był p. Zdzisław Dędza, a po nim p. Zofia Skonecka.

W 1990 r.  po raz pierwszy odbyły się w kraju konkursy na dyrektorów szkół.

Pierwszym dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze konkursu była p. Wiesława Rupik, która piastowała to stanowisko od 01.09.1999 r. do 31.08.1999 r. (tj. do chwili powołania gimnazjów).

29 września 2000 r. Jego Eminencja Prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp poświęcił mury powstającego nowego budynku szkolnego, który wg projektu miał stanowić siedzibę gimnazjum.

17 października 2000 r. nastąpiło wmurowanie Aktu Erekcyjnego w obecności m.in. Wojewody Mazowieckiego Antoniego Pietkiewicza, Wójta Gminy Prażmów Sylwestra Puchały, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Heleny Szczekowskiej, posła na Sejm Janusza Piechocińskiego czy władz gminy i powiatu.

Dyrekcja gimnazjum i władze gminy zdecydowały, że do nowego budynku wprowadzi się Szkoła Podstawowa, a w starym budynku, po kapitalnym remoncie będzie mieściło się Publiczne Gimnazjum.

7 kwietnia 2002 r. oddano w użytkowanie nowy budynek Szkoły Podstawowej.

Po przeniesieniu do nowego budynku pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej była p. Bogda Jasińska-Różyc.

13 maja 2005 r. Publicznemu Gimnazjum nadano imię Izabelli i Bronisława Ryxów – na pamiątkę zasług miejscowych pozytywistów. Chrzestnymi sztandaru gimnazjum zostali potomkowie rodziny Ryxów – p. Maria Szydłowska, p. Włodzimierz Wlazłonicz i p. Zdzisław Wlazłonicz. Do rodziny prażmowskich Ryxów – po kądzieli – należy również p. Małgorzata Niezabitowska – rzecznik rządu Tadeusza Mazowieckiego, która odwiedziła szkołę w 2010 r.

8 kwietnia 2006 r. otwarto salę gimnastyczną (o wymiarach 70 m x 17 m), która powstała staraniem rodziców i dyrekcji obu szkół (SP i PG). Honorowymi gośćmi na uroczystości otwarcia sali byli: znana łyżwiarka Erwina Ryś-Feveus, starosta powiatu – Jan Dębek, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin m.in. Barbara Galicz (Tarczyn) i Józef Zalewski (Piaseczno).

W marcu 2012 r., w ramach programu rządowego, prażmowskie szkoły otrzymały kompleks boisk ORLIK. Honorowym gościem na uroczystości  ich otwarcia był polski piłkarz i selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej p. Jerzy Engel.

Od 1 września 2009 r. stanowisko dyrektora piastował p. Zbigniew Bulicki.

1 września 2014 r. dyrektorem szkoły została p. Agnieszka Gwardys.

Od 1 września 2015 r. Szkoła Podstawowa weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dyrektorem - p. Agnieszką Gwardys i wicedyrektorem - p. Anną Jaworską. Przyjęliśmy w nasze mury grupę 5. i 6-latków odciążając przedszkola z Prażmowa i Nowego Prażmowa.

Od 1 września 2017 r. włączono do Zespołu klasy gimnazjalne (do wygaśnięcia gimnazjów tj. do 31.08.2019 r.). Drugim wicedyrektorem została wtedy była dyrektor Publicznego Gimnazjum - p. Wiesława Rupik.

Od 1 września 2019 r. w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego weszła ośmioletnia Szkoła Podstawowa i Gminne Przedszkole z siedzibą w nowo wybudowanym budynku dołączonym do kompleksu szkolnego.

1 września 2020 r. dyrektorem szkoły została p. Wiesława Rupik.

Od 1 września 2022 r. dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie jest p. Sławomira Czempińska, a wicedyrektorami - panie: Justyna Ogrodzińska oraz Monika Średnicka.

 

Zdjęcie główne: Szkoła Podstawowa w Woli Prażmowskiej, 1966 r. Ze zbiorów prywatnych.